Spotkanie z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii.

W piątek 28 maja br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych I Średnich Przedsiębiorstw Tomasza Szypuły z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. W spotkaniu towarzyszył również Prezes Krajowej Izby Targowej Jerzy Romański.

Celem spotkania była wymiana poglądów na temat największych barier i wyzwań rynkowych, stojących przed firmami sektora MŚP. W trakcie rozmowy zdefiniowano i uzgodniono najważniejsze obszary problemowe związane z funkcjonowaniem i rozwojem firm sektora MŚP w kluczowych branżach polskiej gospodarki w czasie po pandemii. Obydwaj Prezesi zadeklarowali współpracę oraz kontynuację rozmów w najbliższym czasie.