Bezpłatne porady prawne dla członków Ogólnopolskiej Federacji MŚP

W ramach współpracy pomiędzy Ogólnopolską Federacją MŚP a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi został uruchomiony dedykowany dla członków Federacji numer telefonu, pod którym będą oni mogli otrzymać bezpłatne porady prawne.

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców – dzięki podjętej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi zapewnia pomoc w zakresie prawnej ochrony pracy dla przedsiębiorców zrzeszonych w Federacji. W ramach działalności prewencyjnej i edukacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorcy, będący członkami Federacji, będą mogli wziąć udział w cyklicznych szkoleniach, a także skorzystać z doradztwa, poprzez dedykowany numer telefonu.

Numer telefonu: 515 410 361, będzie dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pod tym numerem telefonu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać poradę prawną w zakresie objętym właściwością rzeczową Państwowej Inspekcji Pracy, w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00.