Budujemy efektywny i zgrany zespół!

Zastanawiacie się Państwo jak skuteczniej zarządzać pracownikami?
Czy jak utrzymać najlepszych pracowników bądź jak poprawić skuteczności rekrutacji?
A może chcą Państwo zwiększyć zaangażowanie pracowników lub opracować efektywny system motywowania bądź wynagradzania?

Jeśli czują Państwo potrzebę wdrożenia zmian w firmie w zakresie HR, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza małopolskie firmy do udziału w projekcie „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”.

W ramach projektu MARR oferuje konkretne rozwiązania dla firm:

 • profesjonalną diagnozę jakie obszary w zarządzaniu pracownikami warto usprawnić
  i dostosować do potrzeb współczesnego rynku pracy,
 • opracowanie nowoczesnych procesów HR,
 • konkretne rozwiązania zwiększające przywiązanie pracowników i ich produktywność,
 • poprawę komunikacji w zespołach,

oraz szereg innych praktycznych działań na styku przedsiębiorstwo – pracownik.

Działania w projekcie realizowane są indywidualnie dla każdej firmy – po weryfikacji jej potrzeb i oczekiwań, a udokumentowaniem całego procesu jest „Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie” (zawierająca m.in. diagnozę firmy pod kątem 8 obszarów HR oraz analizę SWOT).

Wdrożenia obejmują:

 • doradztwo,
 • coaching
 • warsztaty.

Przykłady obszarów wdrożeniowych w firmach:

 • wprowadzanie nowych pracowników do pracy
 • usprawnienie komunikacji w zespole
 • budowanie kultury udzielania informacji zwrotnej
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozwijanie umiejętności kierowniczych
 • doskonalenie kompetencji delegowania zadań
 • budowanie bez kosztowego systemu motywacyjnego dostosowanego do możliwości firmy
 • kształtowanie wewnętrznej komunikacji w celu podniesienia efektywności pracowników

Udział w projekcie dostarczy Państwa pracownikom wiedzy w zakresie wybranych obszarów HR, wyposaży ich w konkretne narzędzia zarządcze, jak również poprawi komunikację w firmie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Liczba miejsc dla firm jest ograniczona.

Projekt jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego (poza dużymi przedsiębiorstwami).
Pracownik jest rozumiany i jako osoba zatrudniona na umowę o pracę, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej szczegółów: https://www.marr.pl/liderhr/
Kontakt:
785 210 089,
785 210 047,
785 058 185.

Zapraszamy!