Komunikat Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców

„W związku z pojawiającymi się informacjami i komunikatami dot. wprowadzania do obrotu podrobionych zastrzeżonych wzorów i znaków towarowych oraz innych praktyk nieuczciwej konkurencji ujawnianych przez służby Krajowej Administracji Skarbowej oświadczamy, że nasza organizacja reprezentująca firmy polskiego sektora MŚP zdecydowanie potępia tego typu nieuczciwe działania, które są wyjątkowo szkodliwe dla polskiej gospodarki i wizerunku większości uczciwych przedsiębiorców oraz naruszają interesy nie tylko budżetu państwa ale również naszych klientów.
Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców popiera działania KAS zmierzające do zachowania warunków uczciwej konkurencji i pozbawiające nieuczciwe firmy możliwości uzyskiwania takiej przewagi rynkowej nad firmami działającymi transparentnie i zgodnie z prawem.”

Zarząd
Ogólnopolskiej Federacji MŚP