Federacja przedsiębiorców w Polsce

Warszawa,2022.01.24

Komunikat

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – na wniosek środowisk kupieckich Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego – podjęły się mediacji w sprawie trwających od ubiegłego roku protestów dot. braku wsparcia przez władze samorządowe tych miast dla kupieckich grup firm sektora MŚP w czasie kryzysu wywołanego pandemią, w tym szczególnie zarzutu drenowania portfeli kupieckich nadmiernymi czynszami i opłatami lokalnymi. Jako mediatorzy opowiadamy się za rozsądnym kompromisem zwaśnionych stron jednak stoimy na stanowisku nadrzędnej wartości lokalnej przedsiębiorczości dla rozwoju każdej aglomeracji i jej decydującego wpływu również na wzrost zamożności i kondycji społeczeństwa obywatelskiego Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.

Zasadnicze rozmowy przedstawicieli łódzkich kupców i władz samorządowych Łodzi zaplanowano na jutro. W sprawie rozmów kupców piotrkowskich z władzami Piotrkowa Trybunalskiego mamy impas. W oba procesy negocjacyjne zaangażował się Pan Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP oraz lokalne media. O dalszych losach obu protestów i przyjętych ustaleniach będziemy na bieżąco informować.

ZPP Związek Przedsiębiorców Polskich
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców