Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na konferencję zorganizowaną w nowoczesnej, dostępnej dla każdego formie online 

Konferencja odbędzie się 27 września (między 9:30 a 13:00) w ramach kampanii informacyjnej „Prawa przez cały rok”, stworzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA). Jej celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozpowszechniania informacji o sprawiedliwych i bezpiecznych warunkach pracy osób zatrudnionych sezonowo, którzy działają w krajach Unii Europejskiej. 

Gości konferencji powitają przedstawiciele organizatorów: Marcin Grzelak (p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi) oraz prof. Mirosław Włodarczyk (Kierownik Katedry Prawa Pracy). Moderacją zajmie się natomiast prof. Teresa Wyka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Oprócz naukowców i pracowników, reprezentujących łódzki Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Wydział Prawa i Administracji UŁ, zaproszono również wykładowców z m.in. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (I Oddział ZUS w Łodzi), a także Straży Granicznej. 

Różnorodność prelegentów przekłada się na zwiększenie spektrum zagadnień, poruszanych podczas spotkania. Omówione zostaną m.in. dylematy pracy sezonowej w świetle prawa, współpraca Państwowej Inspekcji Pracy ze Strażą Graniczną, konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, a także korzyści wynikające z zatrudniania obcokrajowców zgodnie z literą prawa.  

Warto również zwrócić uwagę na prelekcje, których autorzy skupią się na bardziej szczegółowych zagadnieniach: medycznych („Jak prawidłowo wykonywać pracę, aby zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego?”) oraz regionalnych („Aktualna sytuacja cudzoziemców na rynku pracy województwa łódzkiego”). 

Konferencja odbędzie się online, a udział w niej jest bezpłatny. Każdy zarejestrowany musi jedynie wysłać zgłoszenie, pisząc na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl. Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest zaś na stronie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | Legalność zatrudnienia w pracy sezonowej (pip.gov.pl).