Krajowa Izba Gospodarcza rekomenduje inicjatywy Federacji

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski poparł inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców – “Polski Bon Targowy” i “Bon Eventowy”.  W wystosowanym do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina piśmie, Prezes Arendarski w imieniu branży targowo-konferencyjnej zwrócił się z prośbą o wsparcie dla przedsiębiorców działających w tym sektorze, poprzez wprowadzenie zaproponowanych przez Federację projektów.

Krajowa Izba Gospodarcza rekomenduje zastosowanie środka, który nie tylko pozwoli branży zrekompensować poniesione już straty, odtworzyć stabilne warunki pracy dla wielu podmiotów, ale także znacząco pomóc w budowaniu odporności polskiej gospodarki i uporać się ze skutkami pandemii Covid-19. Wprowadzenie “Bonu Targowo-Eventowego” jest naszym zdaniem narzędziem różnokierunkowym i obecnie optymalnym, aby jak najszybciej wesprzeć przedsiębiorców opisanej branży – napisał Prezes Arendarski, według którego branża targowo-konferencyjna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Projekty: “Polski Bon Targowy” i “Bon Eventowy” przewidują wsparcie finansowe dla wystawców targowych oraz branży targowo-konferencyjnej – szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. 

Z proponowanych programów wsparcia mogliby skorzystać przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe, które korzystają z wydarzeń targowych, eventów i konferencji jako metody realizacji transferu wiedzy i prezentacji swojej oferty oraz dotarcia do swoich klientów, jak i branża spotkań (organizatorzy targów, eventów, kongresów i konferencji, a także obiekty targowo-kongresowe).  

Targi i konferencje są niezastąpionym narzędziem marketingowym i sprzedażowym, platformą debat i dyskusji determinujących rozwój gospodarki i nauki, a często także źródłem innowacji. Wsparcie dla branży spotkań, dostarczającej rozwiązania stymulujące rozwój nowoczesnej gospodarki i nauki jest kluczowe dla dynamizacji rozwoju polskich firm oraz ich ekspansji na rynki zagraniczne.