List do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Polskiego Nowego Ładu

Tomasz Szypuła oraz Jerzy Romański, Prezesi Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystosowali list otwarty w sprawie nowej ustawy przygotowanej przez polski Rząd

W liście, skierowanym do wiadomości m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, zawarto apel o “wykazanie większego umiarkowania przy formułowaniu ostatecznych zapisów Polskiego Nowego Ładu oraz o zrozumienie dla wyjątkowo trudnej sytuacji firm sektora MŚP, którym obecne propozycje po prostu odbierają sens dalszego funkcjonowania w takim reżimie podatkowym”.

Chodzi oczywiście o ustawę wprowadzającą zmiany w strefie podatkowej, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych. Twórcy Polskiego Nowego Ładu proponują m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a także tzw. “restart gospodarki”, czyli pakiety ulg dla wybranych przedsiębiorców. W założeniach dokument ma się przyczynić, jak deklarują jego pomysłodawcy, do “wsparcia obywateli i firm”.

Tomasz Szypuła oraz Jerzy Romański zwracają jednak uwagę, iż planowane zmiany mogą bardzo niekorzystnie wpłynąć na rodzimą klasę średnią, a więc warstwę społeczną, która w Polsce zaczęła się wykształcać dopiero w latach 90. XX wieku. Co ciekawe, sami twórcy Polskiego Nowego Ładu odwołują się do reform wprowadzonych w ubiegłym wieku przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta na terenie USA, gdzie klasa średnia od dawna stanowi fundament gospodarki.

Prezesi OFMiŚP podkreślają, że przedsiębiorstwa należące do reprezentowanej przez nich organizacji są znane z patriotyzmu i solidarności społecznej, i że są gotowe wesprzeć działania Rządu, zmierzające do poprawy sytuacji w Polsce. Działania te muszą jednak opierać się na kompromisie. Niestety, w ocenie Szypuły i Romańskiego tak się nie dzieje: podniesienie kosztów działalności oraz nałożenie dodatkowych podatków uderzy bowiem w ogromną grupę przedsiębiorców, do których zalicza się właśnie małe i średnie firmy.

Czy Polski Nowy Ład łagodzić będzie skutki pandemii COVID-19, podobnie jak Rooseveltowski Nowy Ład przeciwdziałał efektom wielkiego kryzysu? Tak się stanie tylko wówczas, gdy planowane zmiany zostaną oparte na głębokim zrozumieniu powiązań różnych grup społecznych i poszanowaniu wszystkich obywateli.