W związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr UD 299 w wykazie prac Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej) Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców w imieniu swoich członków – handlowców dokonujących obrotu wyrobami tytoniowymi, alkoholowymi oraz ich alternatywami – pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych jako Mapa Drogowa podwyżek na wyroby alkoholowe i tytoniowe, radykalnej i dyskryminującej podwyżki jednej z kategorii akcyzowych tj. nowatorskich wyrobów tytoniowych, braku realizacji postulatów polskich małych i średnich producentów płynów do e-papierosów oraz dalszego faworyzowania koncernów tytoniowych sprzedających płyny w kartridżach.

Wspomniany wyżej projekt ustawy wprowadza drastyczną podwyżkę akcyzy na wyroby nowatorskie. Kwota opodatkowania wyrobów nowatorskich wzrośnie już w pierwszym roku obowiązywania nowej stawki z kwoty ok 317 zł za kg wyrobu do ponad 471 zł. W praktyce oznacza to więc ok 50% wzrost stawki na te wyroby. Skala podwyżki akcyzy jest zatrważająca i to nie tylko w kontekście rynku tego jakby nie było niszowego jeszcze w Polsce produktu ale również w skali całego rynku tytoniowego. Nigdy wcześniej w historii Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na podobny krok. Co więcej, nowa stawka będzie każdego roku indeksowana o 10%, aż do 2027 r. Tak radykalne podejście dziwi w kontekście coraz częściej pojawiających się opinii nt. znacznie mniejszej szkodliwości tych wyrobów w porównaniu do papierosów. Dziwi jednocześnie beztroska Ministerstwa Finansów co do konsekwencji wzrostu stawki opodatkowania tych wyrobów oraz spodziewanego wzrostu finalnej ceny tych produktów. Oczywiście będzie miało to skutki w zmniejszonych wolumenach sprzedaży i wpływów budżetowych oraz szybkiego rozwoju szarej strefy tych wyrobów, szczególnie z krajów takich jak Ukraina czy Białoruś.

Ponadto, zaprezentowany projekt nie adresuje problemów zgłaszanych przez małych i średnich polskich producentów płynów do e-papierosów wspieranych przez nas i szereg innych organizacji biznesowych. Z powodu źle skonstruowanej definicji płynów do e-papierosów oraz stawki podatkowej faworyzującej płyny do e-papierosów w kartridżach, polscy mali i średni producenci ponoszą ogromne straty finansowe co doprowadzi ich wkrótce do bankructwa. Ich rynek przejmą dwa międzynarodowe koncerny, które tylko na to czekają!

Szukając dodatkowych wpływów budżetowych Ministerstwo Finansów powinno skierować raczej swoje kroki w kierunku produktów sprzedawanych przez międzynarodowe korporacje tytoniowe, które, jak wynika z dostępnych danych, od lat optymalizują obciążenia podatkowe z tytułu CIT. Koncerny te jednocześnie bagatelizując znaczenie CIT, starają się jak najwięcej obciążeń w postaci podatków pośrednich przenieść na konsumentów.

Przyglądając się obradom II Forum Akcyzowego, a także rekomendacjom Grup Roboczych, do których prac nie zostaliśmy dopuszczeni, mamy również wrażanie, iż MF nie dostrzega postulatu objęcia opodatkowaniem saszetek z nikotyną zgłaszanych dobrowolnie przez ich producentów. Opodatkowanie ich mieć będzie realny wpływ na transparentność tego rynku a także zwiększy nadzór służb skarbowych nad legalnością tych wyrobów. Jest to o tyle zaskakujące, że z jednej strony odpuszcza się dodatkowe wpływy budżetowe, z drugiej zaś podwyższa akcyzę na jeden wyrób o 50%!!!

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie naszej organizacji w dalszych pracach nad tą ustawą i dodanie do rozdzielnika organizacji zainteresowanych wszystkimi zmianami w zakresie podatku akcyzowego.