Ogólnopolska Federacja MŚP, Ptak Warsaw Expo oraz China construction bank połączyły siły!

Ogólnopolska Federacja MŚP wraz z Ptak Warsaw Expo oraz China construction bank w dniu 17.05.2023 r. połączyły siły w celu wsparcia współpracy transgranicznej. Wyżej wymienione organizacje podpisały trójstronne porozumienie dzięki któremu budowany będzie pomost dla międzynarodowej współpracy handlowej oraz inwestycyjnej między polskimi i chińskimi przedsiębiorcami.
Zarówno Federacja MŚP, jak i Ptak Warsaw Expo oraz China Construction Bank wspólnie będą wykorzystywać swoje zasoby, tak aby w porozumieniu organizować i uczestniczyć w transgranicznych działaniach związanych z matchmakingiem, wzmacniać współpracę w zakresie międzynarodowych wystaw, a także aktywnie służyć chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej oraz inwestycji transgranicznych.
Na ceremonii podpisania porozumienia obecni byli z ramienia Ogólnopolskiej Federacji MŚP – Wice Prezes Jerzy Romański, z ramienia Ptak Warsaw Expo – Prezes Zarządu Tomasz Szypuła oraz z ramienia China Construction Bank Europe – Prezes Huatu Shen.
Całe wydarzenie transmitowane było podczas China Commodities Expo (CCE2023) i Międzynarodowych Targów Towarów Konsumpcyjnych w Ningbo