Owocne spotkanie z Krajową Izbą Gospodarczą 

Dnia 7 kwietnia 2021 roku miało miejsce spotkanie w formule online pomiędzy Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej. W wideokonferencji wzięli udział, ze strony Federacji: Prezes Zarządu – Tomasz Szypuła oraz Wiceprezes – Jerzy Romański, a z ramienia KIG: Prezes Zarządu – Andrzej Arendarski, Wiceprezes-Dyrektor Generalny – Marek Kłoczko oraz Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą – ambasador Jerzy Drożdż.

Celem spotkania, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowo powołanego Prezesa OFP, było zacieśnienie współpracy między Federacją a Krajową Izbą Gospodarczą. Podczas wideokonferencji, Prezes Federacji – Tomasz Szypuła wyraził chęć współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie stworzenia wspólnego programu pomocy firmom z sektora MŚP, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. W trakcie spotkania została także nakreślona nowa inicjatywa Federacji – “Polski Bon Targowy”, która ma stanowić jeden z elementów omówionego programu i być motorem napędowym do odbudowy i dalszego rozwoju wielu przedsiębiorstw po pandemii. Pomysły przedstawione przez przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkały się z aprobatą ze strony Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, który zapowiedział cotygodniowe spotkania robocze, mające na celu wypracowanie wspólnej wizji działania na rzecz sektora MŚP.