Polski Bon Eventowy nadzieją dla branży

Warszawska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Krajowa Izba Targowa i Ptak Warsaw Expo wspólnie wypracowały projekt nowego programu wsparcia branży eventowej – Polski Bon Eventowy.
22 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie przedstawicieli wyżej wymienionych organizacji z Ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym, który pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia programu. W trakcie prowadzonych rozmów konstruktywnie omówiono jego szczegóły merytoryczne.
Celem programu „Polski Bon Eventowy” jest zapewnienie dalszego, stabilnego rozwoju polskiej gospodarki i nauki poprzez finansowe wsparcie agencji organizujących eventy i konferencje oraz podmiotów, które dzięki swojej działalności przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Branża eventowa, szczególnie poszkodowana przez kryzys pandemii, jest kluczowa dla utrzymania tempa rozwoju życia gospodarczego i naukowego.
Wnioskodawcy liczą, że realistyczne i pragmatyczne założenia zaproponowanego projektu spotkają się z akceptacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzięki przedstawionemu programowi wsparcia przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe, które korzystają z eventów, jak i sama branża spotkań będą mogły już wkrótce stać się bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tych programów.