RUSZYŁA REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA SGH "ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA"

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi obecnie rekrutację na 16 ed. Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania. Studia przygotowują do skutecznego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze szeroko rozumianej administracji, w tym przedsiębiorstw, firm prywatnych czy korporacji międzynarodowych oraz wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące. Uczestnicy studiów zdobywają unikalną i najbardziej aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie: prawa, metod zarządzania oraz ewaluacji podejmowanych działań, nowoczesnego podejścia do pracy, zarządzania projektami, ludźmi oraz finansami. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zdalnie na platformie internetowej MS Teams z udziałem na żywo Wykładowców i Słuchaczy. Oznacza to, że w dni zjazdowe nie ma potrzeby dojazdu do Warszawy, a do aktywnego udziału w zajęciach wystarczy komputer/laptop/tablet + Internet. Zajęcia zaczynają się już 5 marca. Zostały ostatnie dni rekrutacji. Szczegóły: www.sgh.waw.pl/psaiz-online.

Po więcej szczegółów pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz