W dniu 8 czerwca 2021, miało miejsce spotkanie robocze Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tomasza Szypuły z przedstawicielami kierownictwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. W rozmowach brał udział także Prezes Krajowej Izby Targowej Jerzy Romański.

Podczas spotkania poruszono sprawy dotyczące najważniejszych problemów ipatologii występujących obecnie w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Wśród omawianych kwestii znalazły się tak poważne nie prawości, jak: nadużywanie i fałszowanie certyfikatów, fałszowanie świadectw pochodzenia oraz składu wyrobów i surowców, rejestrowanie cudzych wzorów przemysłowych i zawłaszczanie praw własności przemysłowej i intelektualnej, nadużycia przy organizacji i rozstrzyganiu przetargów, wyłudzanie rzekomej zgody konsumentów na usługi niektórych portali internetowych oraz najbardziej uciążliwe patologie obrotu gospodarczego. Omówiono również zagrożenia dla mikro, małych i średnich polskich firm wynikające z nieuczciwej działalności niektórych przedsiębiorców spoza UE, w szczególności z Azji. Spotkanie miało bardzo konstruktywny przebieg a konsultacje będą kontynuowane.