Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkał się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie wsparcia dla firm z sektora MŚP, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. W spotkaniu uczestniczyli, z ramienia Federacji: Prezes Zarządu – Tomasz Szypuła oraz Wiceprezes Jerzy Romański, ze strony Biura Rzecznika MŚP: Adam AbramowiczRzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Mikołaj Kruczyński – Koordynator Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców.  

Podczas spotkania nowo powołany Prezes Federacji zadeklarował chęć współpracy, wskazując potrzebę stworzenia programu, będącego wspólną wizją działania wobec przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz wsparcia tych firm, które ucierpiały podczas pandemii. W trakcie spotkania została również omówiona nowa inicjatywa Federacji – “Polski Bon Targowy”, która ma stanowić jeden z elementów nakreślonego programu i być motorem napędowym do odbudowy i dalszego rozwoju wielu przedsiębiorstw.