Szkolenia dla łódzkiej branży odzieżowo-tekstylnej

Łódź jest regionem, który od lat kojarzy się z branżą odzieżowo-tekstylną. Wciąż jednak sektor ten potrzebuje realnego wsparcia, którym mogą się stać specjalne szkolenia kadr 

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczęła konsultacje z Wojewodą Łódzkim i Łódzkim Kuratorem Oświaty, których celem jest stworzenie specjalnego ośrodka szkoleniowego dla firm odzieżowo-tekstylnych z regionu łódzkiego.  

W ramach działalności ośrodka przedstawiciele kadr wzbogacaliby swoje umiejętności o nowe kwalifikacje oraz rozwijali swoją wiedzę, co przełożyłoby się na usprawnienie ich pracy w ramach całego sektora. 

Jednak, aby szkolenia mogły się rozpocząć, potrzebne są informacje o zainteresowaniu projektem oraz wiedza o tym, jakich kwalifikacji przedsiębiorcy oczekują od swoich kadr. 

Dlatego też wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani szkoleniami proszeni są o wysłanie maila na adres ofp.biuro@gmail.com. W najbliższym czasie będziemy informować o kolejnych etapach tworzenia ośrodka szkoleniowego dla łódzkiej branży odzieżowo-tekstylnej.