Tomasz Szypuła

Tomasz Szypuła nowym Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Z ogromną satysfakcją informujemy, że z dniem 15 marca 2021 roku Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, uzyskując poparcie wszystkich stowarzyszeń kupców i przedsiębiorców polskich oraz zrzeszonych federacji został Pan Tomasz Szypuła.

Za decyzją tysięcy przedsiębiorców o wyborze Tomasza Szypuły na Prezesa organizacji przemawia jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy polskich firm jako członka Rady Nadzorczej Holdingu Ptak, Prezesa Zarządu Ptak Warsaw Expo i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży oraz doskonała znajomość sektora MŚP. Liczne kontakty, zarówno z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz organizacjami, jak i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniego kierowania największym w Polsce centrum targowo-kongresowym z pewnością przyczynią się do rozwoju działalności Federacji oraz odbudowania firm sektora MŚP, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Pan Tomasz Szypuła, godząc się objąć stanowisko Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będzie dbał o poszanowanie praw jej członków oraz aktywnie wspierał polskie firmy sektora MŚP.

Powołanie Prezesa Tomasza Szypuły na nowe stanowisko wniesie realną pomoc dla organizacji, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i obostrzeń branżowych. Jak zapowiedział Prezes Szypuła, stojąc na czele Federacji będzie się starał, aby Federacja znalazła źródła finansowania dla polskich przedsiębiorców, którzy po pandemii będą chcieli dynamicznie rozwijać swoją działalność, oferując wsparcie w zakresie doradztwa, promocji i dofinansowania udziału w targach, będących narzędziem promocji oraz sprzedaży dla wielu dziedzin gospodarki.

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu oraz doświadczeniu nowego Prezesa, działalność Federacji będzie miała realny wpływ na udział środowiska polskich firm sektora MŚP w konsultacjach dotyczących wdrażanych przez władze państwowe i samorządowe projektów prawa, obejmujących interesy polskich przedsiębiorców.

Prezes Tomasz Szypuła podziękował ustąpującemu ze stanowiska Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jerzemu Romańskiemu, za jego zaangażowanie oraz dotychczasowy wkład w funkcjonowanie Federacji. Pan Jerzy Romański nadal będzie aktywnie wspierał i uczestniczył w działaniach Federacji, pełniąc funkcję Wiceprezesa.

Tomasz Szypuła Ptak Warsaw Expo

Tomasz Szypuła jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno–Ekonomicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu, analizie i leasingu powierzchni komercyjnych, a także organizacji wydarzeń targowych
i konferencji na płaszczyźnie międzynarodowej.
Z Holdingiem PTAK związany jest od 2010 roku. W przeszłości pełnił funkcje w zarządach wielu spółek i stowarzyszeń. Od wielu lat zaangażowany jest w sprawy polskich firm. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Ptak Warsaw Expo – największego Centrum Targowo-Kongresowego w Europie Środkowej, Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży oraz Członka Rady Nadzorczej „Ptak” S.A. Jest także Członkiem Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego oraz Członkiem Polsko-Tureckiej Rady Biznesu