XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezesa Szypuły

Dnia 11 maja 2021 o godzinie 12 będzie miało miejsce XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, w którym udział z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw weźmie Prezes Federacji Tomasz Szypuła. 

Tematem spotkania będzie: “Automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie proponowanych rozwiązań w zakresie planowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reformy sposobu rozliczania składek przekazywanych przez przedsiębiorców do ZUS oraz sposobu obliczania i wypłaty zasiłków.

W trakcie spotkania Ogólnopolska Federacja MŚP będzie miała możliwość zapoznania się ze szczegółami planowanych przez ZUS zmian oraz zgłoszenia swoich opinii i uwag, w celu zadbania o interesy polskich przedsiębiorców sektora MŚP.