Szanowni Państwo
Jak wykazują badania, polskie przedsiębiorstwa – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – w niewielkim stopniu korzystają z ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz rzadko dostrzegają wymierne korzyści płynące ze świadomej ochrony tych praw. Aby to zmienić Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjny w skali kraju projekt dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zainteresowani przedsiębiorcy, mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej. Projekt w całości finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dlaczego warto aplikować o dofinansowanie?
Wymiernym efektem usługi jest raport zawierający rekomendacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, „szyty na miarę” konkretnego przedsiębiorcy. Otrzymując raport przedsiębiorca uzyska wiedzę:

  • jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp.;
  • jakie korzyści może czerpać z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy;
  • jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami.

Do kogo adresowana jest usługa?
Aby starać się o dofinansowanie wystarczy spełnić poniższe warunki:

  • być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • mieć siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzić działalność w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
  • nie przekroczyć limitu tzw. pomocy de minimis.

Jak aplikować?
Aby złożyć wniosek wystarczy kliknąć w link, zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego i wypełnić formularz.

Zachęcamy do kontaktu:
pod nr tel. (22) 579 06 88 lub mailowo: msp@uprp.gov.pl