Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami zharmonizowanymi

Niektórzy przedsiębiorcy sądzą, że rozwija się go jako “China Export”, jeszcze inni zaś, że produkt, na którym widnieje, na pewno pochodzi z kraju UE. Co naprawdę jednak oznacza skrótowiec CE?

Conformité Européenne — to właśnie od skrócenia tej dwuwyrazowej nazwy powstał skrótowiec CE. Samą nazwę, wywodzącą się z języka francuskiego, tłumaczymy jako “zgodny z dyrektywami UE”. Jeśli więc producent umieści na opakowaniu swojego produktu ten znak, to deklaruje jednocześnie, że jego wyrób spełnia tzw. wymagania zharmonizowane, określane przez unijne prawodawstwo.

Oczywiście wymagania zharmonizowane to nic innego, jak uspójnione dyrektywy dot. określonych produktów, stosowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zostały one wprowadzone w ramach tzw. Nowego Podejścia (New Approach). Twórcom tej strategii zależało, aby na obszarze EOG panował swobodny obrót handlowy.

Czy jednak wszystkie produkty, którymi handluje się w UE, mogą być oznaczone znakiem CE? Otóż nie — w prawodawstwie istnieją ścisłe przepisy, regulujące, które wyroby podlegają ocenie w ramach zgodności z wymaganiami zharmonizowanymi. Znalazły się wśród nich m.in. urządzenia elektryczne, zabawki, materiały budowlane i maszyny.

Jak widzimy, produkty te mogą wywierać wpływ na środowisko naturalne, np. w wyniku emitowanego przez nie hałasu lub zużycia energii. Należy również pamiętać, że wobec każdego wyrobu, który nie został zweryfikowany przez upoważnione do tego organy, a mimo to jest oznakowany skrótowcem CE, obowiązywać będzie domniemanie o niespełnianiu europejskich dyrektyw. To z kolei skutkować będzie podjęciem działań wobec nieuczciwego (lub nieświadomego) producenta. Dlatego też warto zapoznać się z odpowiednimi dokumentami UE w tym zakresie.

Więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/oznakowanie_ce_i_jego_znaczenie.php