Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

O NAS

Wspieramy polskich przedsiębiorców.

Zakres Działalności

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców istnieje od 2006 roku i reprezentuje interesy wielu tysięcy polskich firm, które prowadzą działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej. Celem Federacji jest integracja środowiska przedsiębiorców w celu skutecznej obrony jego interesów i efektywnego reprezentowania go wobec organów państwowych i samorządowych.

Organizacja inicjuje przedsięwzięcia promujące postawy obywatelskie i patriotyczne, a także zasady uczciwej konkurencji i etyki w biznesie. Dąży do ustanowienia zasady realnego i partnerskiego konsultowania przez władze państwowe i samorządowe ze środowiskiem polskich firm sektora MŚP wszystkich projektów prawa dotyczących jego interesów. Jej misją jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw

Federacja w liczbach

15326

przedsiębiorców

3238

interwencji

869

inicjatyw

Oferujemy

wsparcie w prowadzeniu działalności

kontakty biznesowe

promocję Twojej firmy

wsparcie i opieka prawna

nowych partnerów biznesowych

wejście na nowe rynki

wsparcie z zakresu księgowości

wsparcie w relacjach z instytucjami państwowymi i samorządowymi

Możliwości

Decydując się na dołączenie do Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców mają Państwo także możliwość skorzystania z wszelkich programów wsparcia, w których uczestniczymy i współtworzymy w oparciu o aktualną sytuację na rynku. Aktualnie najważniejszym z nich jest program TARGIPLUS, który zakłada możliwość dofinansowania udziału w wydarzeniach targowych, by pomóc w odbudowie przedsiębiorstw po okresie “lockdownu”

Aby zadeklarować członkostwo w Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców należy wypełnić poniższy formularz, po którym skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów.

Targi plus

Formularz kontaktowy

Dołącz do Federacji. Wypełnij poniższy formularz w celu weryfikacji