Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

PROGRAMY WSPIERAJĄCE

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Polski Bon Targowy

Dostrzegając istotną rolę targów jako narzędzia efektywnego sposobu dotarcia do konsumentów, kontrahentów biznesowych i interesariuszy, jak również źródła innowacji w wielu ważnych dziedzinach gospodarki – Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców w imieniu branży targowej wystąpiła do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie przedstawionej Rządowi RP inicjatywy, której celem jest wprowadzenie nowego narzędzia, wspierającego sektor targów i konferencji.

Proponowanym przez Federację rozwiązaniem jest “Polski Bon Targowy”, będący finansową formą wsparcia ze strony państwa, z którego mogliby skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, stowarzyszenia, instytucje oraz organizacje biorące udział w targach. Polski Bon Targowy, w postaci dopłaty do stoiska targowego, miałby istotny wpływ na przywrócenie aktywności zawodowej wielu Polaków oraz byłby motorem napędowym dla wielu przedsiębiorstw. Targi i konferencje jako formy marketingu i platformy sprzedaży produktów i usług wielu firm są ważnym elementem w procesie odbudowy polskiej gospodarki.

Pobierz pismoUDZIEL POPARCIA

Ratujemy miejsca pracy wraz z rządowym programem #PolskieSzwalnie

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców włączyła się w rządowy program szycia masek #PolskieSzwalnie nadzorowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jako przedstawiciel przedsiębiorców nie mogliśmy pozostać obojętni na los branży odzieżowej, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii. Nasza rola w programie polegała na wyszukiwaniu firm z sektora odzieżowego, które potrzebowały wsparcia. Dzięki tej inicjatywie udało się nam uratować przed upadkiem wiele polskich firm z branży tekstylnej i tysiące miejsc pracy.

Interweniujemy w sprawie zakazu handlu

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców wystosowała petycję do Kancelarii Premiera w sprawie zakazu handlu w niedzielę.

Petycja podpisana została przez prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów Jerzego Romańskiego, a także ponad pięciuset właścicieli małych, rodzinnych sklepików.

Zaproponowaliśmy wprowadzenie gwarancji dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. To rozwiązanie, byłoby dużo bardziej optymalne niż ograniczenie handlu w niedziele.

W petycji zwróciliśmy uwagę zarówno na ekspresowy tryb uchwalenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i brak rzetelnej oceny skutków regulacji, jak i na negatywne skutki wprowadzonych regulacji – w ciągu pierwszego roku jej obowiązywania zamkniętych zostało aż 16 tysięcy małych rodzinnych sklepów, którym nowe przepisy miały przecież pomóc. Wskazaliśmy także, że jest coraz gorszy społeczny odbiór wprowadzonych regulacji – wraz ze stopniowym zmniejszaniem liczby handlowych niedziel w miesiącu, zwiększa się odsetek przeciwników zakazu handlu w niedziel.

TARGI PLUS

Nieprzewidywalna sytuacja związana z COVID-19 bardzo mocno uderzyła w branżę targową, zamrażając ją praktycznie od marca aż do teraz. W skali świata to tysiące odwołanych imprez i straty liczone w miliardach. Jako Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców nie możemy pozostać obojętni na los organizatorów oraz przedsiębiorców biorących udział w targach w naszym kraju.

Wspólnie z Krajową Izbą Targową zapraszamy do programu TARGIPLUS, którego głównym celem jest pomoc wystawcom, którzy ponieśli straty przez odwołane imprezy targowe. W ramach tej inicjatywy firmy mogą uzyskać nawet 100% dofinansowania na udział w targach, które zakwalifikowały się do programu.

ORGANIZATOR:
Krajowa izba targowa

Program TARGIPLUS to nie tylko wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, ale dzięki uprzejmości organizatorów to także:

Możliwość czasowej, niezobowiązującej rezerwacji stoiska. Mając na uwagę trudną sytuację w trakcie pandemii, chcemy odmrozić branżę targową, biorąc ryzyko na siebie, a nie na wystawców.

Pierwszeństwo w wyborze optymalnego miejsca na stoisko podczas targów. W trosce o koszty poniesione na targi, które się nie odbyły z powodu COVID-19, chcemy wzmocnić efekt udziału w targach poszkodowanych wystawców.

Udział w zorganizowanej serii spotkań z zagranicznymi kupcami, których zapraszamy na targi wspólnie z organizatorem. Przedsiębiorcy będą odwiedzać stoiska oraz odbywać spotkania z KAŻDYM wystawcom biorącym udział w programie.

Wsparcie przy zabudowie targowej. W trakcie konsultacji do programu zaprosiliśmy także firmy zabudowujące, które zadeklarowały pomoc w kwestiach zabudowy. Temat będzie rozpatrywany indywidualnie w trakcie weryfikacji wniosków.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek, który znajdą Państwo poniżej oraz w sekcji DOKUMENTY.
UWAGA! – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Dokumenty

Wniosek – pobierz>>

Targi plus