Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

BIURO PRASOWE

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców przeznaczony jest dla dziennikarzy, agencji prasowych i innych osób profesjonalnie związanych z mediami, a także dla wszystkich zainteresowanych aktualnymi informacjami na temat działalności federacji, jej opinii, stanowisk oraz inicjatyw na rzecz rozwoju sektora MŚP. Zadaniem serwisu jest nie tylko dostarczanie informacji, ale także ułatwianie kontaktu Państwa z naszą organizacją.