Tomasz Szypuła

PREZES | TOMASZ SZYPUŁA

Tomasz Szypuła – urodził się w 1962 roku we Wrocławiu, gdzie mieszkał i uczył się, a także działał w licznych organizacjach sportowych (był bramkarzem WKS Śląsk Wrocław oraz wielokrotnym członkiem kadry narodowej juniorów). Ukończył tamtejsze Technikum Mechaniczne (na specjalizacji budowa maszyn) oraz Uniwersytet Ekonomiczny (uzyskując tytuł magistra-inżyniera przemysłu spożywczego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego). Następnie rozpoczął działalność jako działacz sportowy WKS Śląsk Wrocław oraz Polar Wrocław, później zaś rozwijał się jako przedsiębiorca.

Specjalizuje się w zarządzaniu, analizie i leasingu powierzchni komercyjnych, a także organizacji wydarzeń targowych i konferencji na płaszczyźnie międzynarodowej. Jest Prezesem Zarządu Ptak Warsaw Expo (największego centrum targowo-kongresowego w Europie Środkowej). Jako Prezes Zarządów Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży jest aktywnie zaangażowany w ochronę praw polskich przedsiębiorców. Ponadto wspiera swoim doświadczeniem różne organizacje, do których należy (m.in. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Radę Gospodarczą Województwa Łódzkiego, Polsko-Turecką Radę Biznesu oraz Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec dwóch córek.

WICEPREZES | JERZY ROMAŃSKI

Jerzy Romański – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert marketingowy i konsultingowy, przedsiębiorca i wydawca. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, uzyskując licencję zarządcy. Prezes Zarządów Krajowej Izby Targowej, Łódzkiej Federacji Kupieckiej i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa oraz Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców – organizacji reprezentujących interesy kilkudziesięciu tysięcy firm krajowego sektora MŚP. Zwolennik wolnej, ale transparentnej i uczciwej, konkurencji rynkowej oraz przestrzegania prawa, ograniczenia nadmiernej obecności państwa w gospodarce, zagwarantowania pełnej podmiotowości prawnej i biznesowej przedsiębiorcom, a także partnerskiej współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi.

Dyrektor Operacyjny
Andrzej Zabielski

Andrzej Zabielski – Działacz w licznych warszawskich organizacjach prospołecznych. Prawnik oraz przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa dla spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie karnym. Teoretyczne przygotowanie prawne zdobył podczas studiów na Akademii Leona Koźmińskiego. W ramach struktury kompleksowo nadzoruje rozwój i organizację Federacji oraz współtworzy relacje z Partnerami.

Prywatnie fanatyk piłki nożnej oraz miłośnik motoryzacji. Chętnie angażuje się w prace na rzecz innych osób.