Wspieramy polskich przedsiębiorców od 15 lat!

Jesteśmy organizacją zrzeszającą 15 tysięcy polskich firm zatrudniających blisko kilkaset pracowników. Współpracujące z nami przedsiębiorstwa prowadzą działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej. Naszym celem jest integracja środowiska przedsiębiorców w celu skutecznej obrony jego interesów i efektywnego reprezentowania go wobec organów państwowych i samorządowych.


Reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców wobec organów władzy państwowej i samorządowej, administracji oraz innych organizacji przedsiębiorców

Ujawnianie i likwidacja przejawów nieuczciwej konkurencji rynkowej

Promocja medialna i targowo-wystawiennicza firm sektora MŚP

Pomoc prawna i wsparcie organizacyjne dla firm sektora MŚP

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki oraz zwiększania jej konkurencyjności

Federacja w liczbach

15lat

doświadczenia

15326

przedsiębiorców

3238

interwencji

869

inicjatyw

Federacja w liczbach

15lat

doświadczenia

15326

przedsiębiorców

3238

interwencji

869

inicjatyw

Wspierane sektory

Zakres Działania

CZŁONKOSTWO

Program wsparcia dla polskich przedsiębiorstw.

Zachęcamy wszystkie polskie firmy z sektora MŚP do dołączenia do grona członków Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców. W swoich szeregach zrzeszamy tysiące polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej.

Dołącz do nas
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców RAZEM DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Federacji

Tomasz Szypuła

Tomasz Szypuła

Prezes Federacji

Jerzy Romański

Jerzy Romański

Wiceprezes Federacji

NASI PARTNERZY