W dniu 28 października br. podczas obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie debatowali o podwyżce akcyzy na przyszły rok. Debatowali długo, zażarcie i chwilami bardzo emocjonalnie ale pokojowo, przełomu nie było: wszystkie racjonalne wnioski składane przez opozycję i argumenty środowisk zainteresowanych rozwojem sektora MŚP i całej polskiej gospodarki wylądowały w koszu. Nie będzie transparentnego związku pomiędzy konkretnymi daninami a programami zwalczania skutków najbardziej szkodliwych produktów i pieniądze z podatków i akcyzy ze sprzedaży najbardziej toksycznych i zabójczych papierosów będą po prostu lądowały anonimowo na kontach Ministerstwa Finansów zamiast np. w programach NFZ skierowanych na usuwanie skutków zwalczania raka. Nie będzie również przełomu i akcyza na produkty najmniej szkodliwe lub neutralne wzrośnie 10 krotnie wyżej niż ich zabójcze i dominujące na rynku alternatywy: papierosy i wysokoprocentowy alkohol. Posłowie, którzy zaprosili nas na obrady tej Komisji dla poznania naszych opinii jako reprezentantów licznej grupy firm sektora MŚP współpracujących przy produkcji i dystrybucji wyrobów, w tym także tych mniej szkodliwych od papierosów ale też wódki wyznaczyli nam rolę widowni, którą wystawiono na bicie piany uprawiane przez parlamentarzystów. Nasze głosy i przyszłość polskiego sektora MŚP nie mają dla nich znaczenia. Podobnie, jak liczne i bardzo miarodajne opinie środowisk medycznych alarmujących o szybko pogarszającym się stanie zdrowia publicznego Polek i Polaków. Ostatnie dostępne dane dowodzą, że tylko na zwalczanie skutków raka płuc wydano 3,3 mld złotych i wiadomo powszechnie, że nie są to środki adekwatne do potrzeb.

Pytamy więc:

  1. Dlaczego Ministerstwo Finansów wspierane przez posłów koalicji rządowej i grupy lobbingowe nie chce wysokiego opodatkowania najbardziej szkodliwych i zabójczych dla społeczeństwa tradycyjnych wyrobów tytoniowych i wysokoprocentowych alkoholi w powiązaniu z celami zdrowotnymi polegającymi na usuwaniu skutków ich konsumpcj,
  2. Dlaczego Ministerstwo Finansów wspierane przez posłów koalicji rządowej i grupy lobbingowe zaproponowało największy wzrost opodatkowania najmniej szkodliwych dla społeczeństwa nowatorskich wyrobów tytoniowych rezygnując z promocji tak silnie akcentowanych przez społeczeństwo postaw prozdrowotnych wspieranych przez politykę mniejszej szkodliwości?
  3. Gdzie w programach rządowych zapisano jako cel spowodowany w/w propozycjami podatkowymi nieuchronny wzrost zachorowań na raka i chorób alkoholowych oraz równie nieuchronny wzrost kosztów walki całego społeczeństwa z tymi patologiami?
  4. Gdzie wyznaczono miejsce dla profilaktyki antytytoniowej i antyalkoholowej oraz zbiorowej edukacji społeczeństwa zasługującego na życie w środowisku zdrowszym i bezpieczniejszym pod każdym względem?

Na te pytania wspomniana Komisja nie odpowiedziała, bo nie musiała. Reszta w Waszych rękach.

Jerzy Romański
OFMŚP*

*Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców nie tylko reprezentuje interesy firm sektora MŚP ale również jasno i dobitnie deklaruje społeczną odpowiedzialność zrzeszonych z nami środowisk, które już na etapie budowania strategii uwzględniają ważne interesy społeczne, w tym ochronę zdrowia a także pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy. Do takiej postawy zachęcamy naszych partnerów z biznesu, władz rządowych i samorządowych. Oznacza to m.in. naszą współodpowiedzialność za dobre warunki życia obecnych i kolejnych pokoleń oraz zdrowie Polek i Polaków, których nie wolno narażać na konsumowanie czy użytkowanie wyrobów niebezpiecznych albo szkodliwych.