Polski Bon Targowy – nowa inicjatywa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

13 lutego 2021 Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w imieniu branży targowej wystąpiła do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie przedstawionej Rządowi RP inicjatywy, której celem jest wprowadzenie nowego narzędzia, wspierającego sektor targów i konferencji.

Proponowanym przez Federację rozwiązaniem jest “Polski Bon Targowy”, będący finansową formą wsparcia ze strony państwa, z którego mogliby skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, stowarzyszenia, instytucje oraz organizacje biorące udział w targach. Polski Bon Targowy, w postaci dopłaty do stoiska targowego, miałby istotny wpływ na przywrócenie aktywności zawodowej wielu Polaków oraz byłby motorem napędowym dla wielu przedsiębiorstw.

Targi i konferencje jako formy marketingu i platformy sprzedaży produktów i usług wielu firm są ważnym narzędziem pozwalającym na efektywne dotarcie do konsumentów, kontrahentów biznesowych i interesariuszy. Tego typu wydarzenia, szczególnie w tradycyjnej formule, są platformą skutecznego transferu wiedzy, jak również źródłem innowacji w wielu ważnych dziedzinach gospodarki. To niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie światu polskich produktów i usług, a także ostatnich osiągnięć rodzimych firm. Targi, kongresy i konferencje mogą służyć polskiej gospodarce oraz rodzimym firmom w ich odbudowie po pandemii, dalszym rozwoju, promocji i ekspansji międzynarodowej.