Rzecznik MŚP partnerem Federacji

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz został partnerem Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednocześnie, wraz z objęciem funkcji Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Tomasz Szypuła uzyskał członkostwo w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako osoba reprezentująca stanowisko Federacji.

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, będącej organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika, będzie ściśle współpracować z Rzecznikiem nad rozwiązaniami determinującymi odbudowę, rozwój, a przede wszystkim – możliwie najszybszy powrót do prowadzenia działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców sektora MŚP.

Członkostwo w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców, których interesy reprezentowane są przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców.

Główne cele Rady Przedsiębiorców skupiają się wokół wspierania Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowania sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowania problemów i reagowania w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowania oraz opracowywania projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Wierzymy, że wspólnie podjęte działania oraz bliska współpraca pomiędzy Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw a Rzecznikiem MŚP zapewni poprawę warunków prowadzenia działalności i przyniesie realną pomoc polskim przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii.