Spotkanie Prezesa Ogólnopolskiej Federacji MŚP z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Magdaleną Rzeczkowską.

Ochrona konkurencyjności polskich firm, walka z szarą strefą, interpretacja przepisów skarbowych tematem rozmowy Prezesa Federacji MŚP z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizacją, która dba o komfort nie tylko zrzeszonych w niej podmiotów, ale także wszystkich rodzimych przedsiębiorców. To rodzaj misji, którą realizuje od lat prezes Federacji Tomasz Szypuła. Dlatego też w ostatnim czasie doszło z jego inicjatywy do spotkania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Magdaleną Rzeczkowską.

Podczas spotkania zostały omówione dwa kluczowe dla małych i średnich przedsiębiorstw zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyło najważniejszych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, zwłaszcza w kontekście interpretacji przepisów skarbowych oraz ochrony konkurencyjności polskich firm.

Drugie podejmowane zagadnienie oscylowało wokół możliwej współpracy Ogólnopolskiej Federacji  ŚP oraz Ministerstwa Finansów w zakresie organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych, podczas których przedsiębiorcy mogliby   poruszyć m.in. kwestie interpretacji podatkowych oraz zmian w przepisach.

Miejmy nadzieję, że spotkanie zaowocuje – z korzyścią dla przedsiębiorców – omawianą podczas niego współpracą.